Logo SYSTEMA
 
 
Systema Polska Sp. z o.o. jest firmą inżynierską oferującą rozwiązania grzewczo-wentylacyjne w zastosowaniach przemysłowych w obszarze ogrzewania podczerwienią jak i nadmuchowego, głównie dla obiektów średnio i wielkokubaturowych.
 
Promienniki podczerwieni i pasy promieniujące OHA – to paleta systemów grzewczych firmy w dziedzinie ogrzewania podczerwienią. Modele promienników podczerwieni obejmują zakres wydajności od 18 kW do 60 kW. Oferta Systema zawiera zarówno promienniki dwururowe jak i jednorurowe, z możliwością instalacji dla niższych obiektów. Pasy promieniujące OHA są dostępne w wersji standardowej, jak i z optymalizacją zużycia energii elektrycznej i gazu oraz wysoką wydajność spalania, niezależną od konfiguracji rur pasów. Moc pojedynczej jednostki zespołu palnika wacha się od 50 do 300 kW. Montaż zespołów palnika pasów promieniujących jest poza ogrzewanym obiektem (dach lub ściana), co niweluje koszty instalacji detekcji gazu.
  
Portfolio urządzeń firmy Systema Polska w zakresie ogrzewania nadmuchowego zawiera nagrzewnice wiszące, podstropowe, aparaty grzewczo-wentylacyjne zwane popularnie Roof-topami. Modele o nominalnej wydajności od 16 kW do 315 kW są produkowane z wymiennikiem, bez odprowadzania kondensatu i z odprowadzaniem kondensatu. Wymiennik determinuje zakres modulacji nagrzewnic. Nagrzewnice z wymiennikami z odprowadzeniem kondensatu mogą osiągać sprawność przy minimalnej wydajności do 108%. Standardowe rozwiązanie gwarantuje sprawność do 95%. Każda nagrzewnica z wymiennikiem z odprowadzeniem kondensatu jest wyposażona w moduł komunikacyjny, wykorzystywany przy sterowaniu nagrzewnic sterownikiem. Palnik PREMIX dla nagrzewnic ze standardowym wymiennikiem posiada zakres zwiększony zakres modulacji od 60% do 100%, zaś z wymiennikiem z odprowadzaniem kondensatu od 30% do 100%.
Aparaty grzewczo-wentylacyjne – Roof -topy są produkowane w  wersji standardowej, jaki i szytej na miarę. Urządzenia są swobodnie konfigurowalne w zakresie stopnia filtracji, definiowania wydatku powietrza oraz jego sprężu. Wyrzut i pobór powietrza  jest dopasowany do potrzeb architektury obiektu.
 
Promienniki podczerwieni i nagrzewnice gazowe oraz aparaty grzewczo-wentylacyjne -Roof-topy zostały przebadane przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie i uzyskały Certyfikat Badania typu UE potwierdzający spełnienie wymagań w/w Rozporządzenia. Tym samym firma wystawiła Deklarację Zgodności na nagrzewnice oraz Roof-ty. Dział R&D zmodyfikował wydajności oraz osiągi nagrzewnic, tym samym wdrożyliśmy wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2016/2281 z 30.11.2016 dotyczące min. sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń ≥ 72%  i emisji tlenku Azotu ≤ 100 mg/kWh input.. wszystkie typy nagrzewnic obecnie spełniają wymogi ekoprojektu 2018
 
 
Rozwiązania grzewczo - wentylacyjne dla przemysłu