Reznor

 
 
 
Ogrzewanie promiennikowe: 
wygodne rozwiązanie posiadających lub nieposiadających izolacji termicznej dla obiektów wielkokubaturowych
 
Dlaczego ogrzewanie promiennikowe?
Wiele budynków przemysłowych lub instytucjonalnych charakteryzuje się brakiem komfortu, który wynika z ich dużych rozmiarów, cech architektonicznych lub braku izolacji termicznej – budynki takie uważa się za niemożliwe do efektywnego ogrzania. Jednakże system ogrzewania promiennikowego, który działa w sposób podobny do działania słońca, pozwala na uzyskanie odpowiedniego stopnia efektu grzewczego.
 
Zapobiega on również występowaniu problemów technicznych spowodowanych przez niskie temperatury w zakładach produkcyjnych. Każdy promiennik emituje promieniowanie, które przemieszcza się w powietrzu nie powodując jego ogrzania. Promieniowanie to zamienia się w ciepło w momencie, gdy wchodzi w kontakt z przedmiotem, ścianą, czy też podłogą. Właściwości te pozwalają na niezrównaną elastyczność wykorzystania promiennika, przy jednoczesnym kontrolowaniu kosztów eksploatacji.
 
Nortek Global HVAC oferuje duży wybór rozwiązań grzewczych w zakresie promienników, z których każdy charakteryzuje się szczególnym zastosowaniem, właściwościami technicznymi, emitowaną temperaturą oraz obszarem powierzchni grzewczej. Wszystko to oznacza, że w naszej ofercie zawsze znajdzie się komfortowa instalacja, dokładnie dopasowana do Państwa potrzeb.
 
reznor produkty