Kariera

Handlowiec – Specjalista ds. Sprzedaży

Niedziela, 31 marca 2024

Jesteśmy firmą o zasięgu ogólnopolskim, która od ponad 25 lat jest profesjonalnym dystrybutorem produktów z zakresu techniki grzewczej, klimatyzacyjnej, wentylacyjnej oraz sanitarnej. Posiadamy kilkadziesiąt placówek na terenie całego kraju, będąc rzetelnym partnerem w doradztwie technicznym i dostawie rozwiązań dla naszych klientów, a w szczególności wykonawców oraz firm projektowych. Nasi pracownicy to pełen zapału, prężny zespół, który codziennie podejmuje nowe wyzwania rynku i konsekwentnie realizuje jego potrzeby.


 

Firma BIMs PLUS

Aktualnie, w związku z rozwojem i potrzebą utrzymania najwyższych standardów obsługi dla naszych klientów poszukuje kandydata na stanowisko:

 

Handlowiec – Specjalista ds. Sprzedaży

 

Miejsce pracy: Łódź

 

Osoba na tym stanowisku odpowiedzialna będzie za kompleksową obsługę klientów firmy, poprzez:


 

 • realizację planów sprzedaży we współdziałaniu z handlowcem w terenie oraz na punkcie handlowym
 • efektywną obsługę istniejącej bazy Partnerów Handlowych – bezpośredni kontakt z klientem
 • doradztwo handlowo-techniczne
 • kreowanie wizerunku firmy i marki

 

        Poszukujemy kandydata, który:

 

 • posiada wykształcenie średnie lub wyższe – mile widziane kierunkowe
 • jest otwarty na różnorodność i charakter zadań
 • dobrze czuje się w pracy z klientem
 • posiada doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klienta na podobnym stanowisku lub związane  z doradztwem
 • jest ukierunkowany na realizację wyznaczonego celu i cechuje go duża samodzielność w działaniu
 • potrafi efektywnie planować i organizować pracę własną
 • posiada umiejętność pracy w zespole
 • posiada doświadczenie w branży grzewczej, instalacyjnej i sanitarnej oraz znajomość lokalnego rynku

 

       

        Wybranemu kandydatowi zapewniamy:

 

 • stałe i stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • wynagrodzenie podstawowe oraz atrakcyjny system motywacyjny, adekwatny do osiąganych wyników
 • samodzielną i odpowiedzialną pracę
 • rozwój zawodowy i osobisty – realizowany poprzez szkolenia
 • ciekawą pracę zapewniającą stały rozwój i realizację samodzielnych i odpowiedzialnych zadań/projektów
 • dofinansowanie do prywatnej opieki medycznej i karty Mutlisport
 • możliwość korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

 


Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi osobami, nadesłanych ofert nie zwracamy.


 


 

Zgłoszenia zawierające CV oraz zdjęcie  prosimy wysyłać bezpośrednio na adres: adam.gawin@bimsplus.com.pl

 

z dopiskiem Handlowiec-Specjalista ds. Sprzedaży Łódź


Wysyłając CV wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie przez BIMs PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łódź Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi ul. Papiernicza 5 we wszystkich danych osobowych zawartych w dokumentach złożonych przez Pana/Panią w toku procesu rekrutacyjnego (w tym w CV i liście motywacyjnym), dla celów prowadzonej rekrutacji. 

 

Szanowni Państwo,

 

Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe podane nam w przesłanej przez Państwa aplikacji (proces rekrutacji).

1.  Administratorem danych osobowych jest BIMs PLUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Łódź Spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, ul. Papiernicza 5  , 92-312 Łódź Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:
a) e-mail -   ochrona.danych@grupa-hbh.pl

2. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia, na warunkach odrębnie przewidzianych prawem.
3. Pracujemy wyłącznie na danych podanych przez Państwa w trakcie procesu rekrutacji.
4. Państwa dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, w toku którego złożyli Państwo aplikację i zostaną usunięte natychmiast po jego zakończeniu to jest najpóźniej w dniu podpisania umowy o pracę z kandydatem który w wyniku tej rekrutacji pozytywnie zakończył okres próbny i zostanie zatrudniony na umowę o pracę. Jednakże jeśli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych również dla przyszłych procesów rekrutacyjnych, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe również dla dalszych procesów rekrutacyjnych nie dłużej jednak niż przez 12 miesięcy.
5. W przypadku gdy wyrazili Państwo zainteresowanie aplikowaniem na stanowisko w innej Spółce Grupy i wyrazili Państwo zgodę na przekazanie złożonych przez Państwa dokumentów do tej Spółki w zakresie terminów usunięcia Państwa danych Osobowych obowiązują zapisy zawarte w punkcie 4.
6. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest konieczność wypełnienia przez nas obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c) wynikającego z przepisów prawa pracy lub Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) jeżeli podali nam Państwo szerszy zakres informacji niż wymagany przez prawo pracy. Jeśli udzielili Państwo zgody, informujemy, iż zgoda ta może być w dowolnym czasie cofnięta, jednak nie ma to wpływu na legalność wcześniejszego przetwarzania danych na jej podstawie.
7. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne jednakże jest nam niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku ich braku, nie będziemy mogli skontaktować się z Państwem i przeprowadzić w sposób należyty rekrutacji z Państwa udziałem.
8. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty zewnętrzne, z którymi współpracujemy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji oraz inna Spółka Grupy w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na przekazanie jej Państwa danych osobowych.
9. Zawiadamiamy, że Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanych procesów decyzyjnych ani nie będą udostępniane poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacjom międzynarodowym.
10. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
11. W razie pytań, wątpliwości lub w przypadku potrzeby zmiany / aktualizacji danych, prosimy o kontakt na adres lub email wskazany w punkcie 1.